Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar
Makaleler
3. YARGI PAKETİ İLE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE DANIŞTAY KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU
Devamını oku...
 
ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
Devamını oku...
 
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BAŞVURULARDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRAKİ DURUM
Devamını oku...
 
TÜKETİCİ HAKLARI
Devamını oku...
 
AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADINA KARŞI ŞİDDET
Devamını oku...
 
BİLGİ EDİNME HAKKI
Devamını oku...
 
TANIMA VE TENFİZ SİSTEMİ
Devamını oku...
 
ADLİ SİCİL SİSTEMİ
Devamını oku...
 
6216 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNA GÖRE BİREYSEL BAŞVURMA USULÜ
Devamını oku...
 


Sayfa 2 / 2
free poker

Güncel Mevzuat 17.02.2016