Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
# Öğe Başlığı Tarih Yazar
1 DERNEK KURULUŞU, DERNEK ZORUNLU ORGANLARI, DERNEK GENEL KURULU VE DERNEKLERE İŞİLKİN DİĞER HUSUSLAR 23 Ocak 2013 Av. Selin Gündoğdu
2 BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI 23 Ocak 2013 Av. Selin Gündoğdu
3 REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL 23 Ocak 2013 Av. Selin Gündoğdu
4 SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİNDE UZLAŞMA MÜESSESESİ 23 Ocak 2013 Av. Selin Gündoğdu
5 VAKIFLARDA ORGANLARIN OLUŞUMU VE YETKİLERİ İLE VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MALVARLIĞININ NE OLACAĞI HUSUSU 23 Ocak 2013 Av. Selin Gündoğdu
6 İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNALAR İÇİN GEÇİCİ SU VE ELEKTRİK ABONELİĞİ 05 Aralık 2012 Av. Selin Gündoğdu
7 GEÇİCİ ELEKTRİK VE SU ABONELİĞİ 05 Aralık 2012 Av. Selin Gündoğdu
8 YAPI KULLANMA İZNİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU İZNİN ALINMAMASI HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER 03 Aralık 2012 Av. Selin Gündoğdu
9 TAPU KAYITLARININ TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU 03 Aralık 2012 Av. Selin Gündoğdu
10 KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İHALELERE KARŞI BAŞVURULABİLECEK İTİRAZ YOLLARI 03 Aralık 2012 Av. Selin Gündoğdu
11 VERGİ USUL KANUNU’NDA DÜZENLENEN BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLEMEK VEYA BU BELGELERİ KULLANMAK SUÇU 02 Aralık 2012 Av. Selin Gündoğdu
12 TELEKOMÜNİKASYON YOLU İLE YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 02 Aralık 2012 Av. Selin Gündoğdu
13 ZORLA GETİRME (İHZAR), YAKALAMA VE KAÇAKLIK KARARLARI 02 Aralık 2012 Av. Selin Gündoğdu
14 BİR KORUMA TEDBİRİ ÇEŞİDİ OLARAK ARAMA VE AVUKATLIK MESLEĞİ BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ DURUMLAR 02 Aralık 2012 Av. Selin Gündoğdu
15 FAYDASIZ SAHTECİLİK VE ALDATMA KABİLİYETİ 29 Eylül 2012 Av. Selin Gündoğdu
16 HAKARET SUÇUNDA MAĞDURUN BELİRLENMESİ - MATUFİYET 29 Eylül 2012 Av. Selin Gündoğdu
17 ZİMMET SUÇU 29 Eylül 2012 Av. Selin Gündoğdu
18 DOLANDIRICILIK SUÇU VE NİTELİKLİ HALLERİ 22 Eylül 2012 Av. Selin Gündoğdu
19 GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI 22 Eylül 2012 Av. Selin Gündoğdu
20 3. YARGI PAKETİ İLE TÜRK CEZA KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
21 3. YARGI PAKETİ İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
22 3. YARGI PAKETİ İLE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
23 3. YARGI PAKETİ İLE BASIN KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
24 3. YARGI PAKETİ İLE TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
25 3. YARGI PAKETİ İLE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
26 3. YARGI PAKETİ İLE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
27 3. YARGI PAKETİ İLE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
28 3. YARGI PAKETİ İLE DANIŞTAY KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
29 3. YARGI PAKETİ İLE SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
30 3. YARGI PAKETİ İLE YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
31 3. YARGI PAKETİ İLE İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
32 3. YARGI PAKETİ İLE İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 09 Temmuz 2012 Av. Selin Gündoğdu
33 TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU 24 Mayıs 2012 Av. Selin Gündoğdu
34 ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU 21 Mayıs 2012 Av. Selin Gündoğdu
35 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BAŞVURULARDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRAKİ DURUM 21 Mayıs 2012 Av. Selin Gündoğdu
36 TÜKETİCİ HAKLARI 17 Mayıs 2012 Av. Selin Gündoğdu
37 AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADINA KARŞI ŞİDDET 14 Mayıs 2012 Av. Selin Gündoğdu
38 BİLGİ EDİNME HAKKI 14 Mayıs 2012 Av. Selin Gündoğdu
39 TANIMA VE TENFİZ SİSTEMİ 08 Mayıs 2012 Av. Selin Gündoğdu
40 ADLİ SİCİL SİSTEMİ 05 Mayıs 2012 Av. Selin Gündoğdu
41 6216 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNA GÖRE BİREYSEL BAŞVURMA USULÜ 15 Mart 2012 Av. Selin Gündoğdu
free poker