Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 13.07.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN’ün Atanmasına Dair Karar (No: 2012/41)

YÖNETMELİKLER

—  Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliği

—  Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği

—  Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik—  Bursa Orhangazi Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—  Erciyes Üniversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 12/7/2012 Tarihli ve 385 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker