Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 07.07.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

—   Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. İsrafil KURTCEPHE’nin Atanmasına Dair Karar (No: 2012/22)

—  Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Erkan İBİŞ’in Atanmasına Dair Karar (No: 2012/23)

—  Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Hikmet KOÇAK’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/24)

—  Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. M.M. Gülay BARBAROSOĞLU’nun Atanmasına Dair Karar (No: 2012/25)

—  Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Faruk KOCACIK’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/26)

—  Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mustafa KİBAR’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/27)

—  Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ayşegül Jale SARAÇ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/28)

—  Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Candeğer YILMAZ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/29)

—  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Hasan Fahrettin KELEŞTEMUR’un Atanmasına Dair Karar (No: 2012/30)

—  Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/31)

—  Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER’in Atanmasına Dair Karar (No: 2012/32)

—  Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. M. Yavuz COŞKUN’un Atanmasına Dair Karar (No: 2012/33)

—  İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Cemil ÇELİK’in  Atanmasına Dair Karar (No: 2012/34)

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mehmet KARACA’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/35)

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Süleyman BAYKAL’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/36)

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Hüseyin AKAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/37)

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ahmet ACAR’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/38)

—  Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Yener YÖRÜK’ün  Atanmasına Dair Karar (No: 2012/39)

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. İsmail YÜKSEK’in  Atanmasına Dair Karar (No: 2012/40)

—   Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

—   Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

—   Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

—   Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik

—   Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Statü

—   İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—   İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğin (2011/1) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—   Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker