Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 19.05.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3148   Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma’nın Süresinin Uzatılmasına İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2012/3150   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3099   Rize ili, Merkez İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Rize Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3144   Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/3145   Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3146   Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/3158   Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2012/3166   Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/3175   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

2012/3190  Vali Atamaları Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2009/9, K: 2011/103 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/46, K: 2011/145 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/31, K: 2011/167 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/118, K: 2011/170 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/62, K: 2011/175 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/104, K: 2011/180 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/90, K: 2012/4 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/30, K: 2012/7 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/19, K: 2012/21 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/35, K: 2012/23 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/98, K: 2012/24 Sayılı Kararı

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker