Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 09.05.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3022 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/3024 Kars İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kars Belediyesinin İşbirliğinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Adı Geçen Belediye Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3092 Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesinde Bulunan Alanın İpekyolu II. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/3093 Bitlis İli, Merkez İlçesi, Hüsrevpaşa Mahallesinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/3097 Adana İli, Yüreğir İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Yüreğir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3134 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hemşirelik Yüksekokulu ile İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

TEBLİĞLER

— 2012 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2012 Yılı Mart Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

— Yüksek Seçim Kurulunun 5/5/2012 Tarihli ve 252 Sayılı Kararı

İLANLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker