Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 10.02.2016

PDF 

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

6663     Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’a, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’a, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 ATAMA KARARLARI

—  Aile ve Sosyal Politikalar ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği

—  Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 TEBLİĞ

—  2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

 KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/2/2016 Tarihli ve 6709 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/1/2016 Tarihli ve 6087-3 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/1/2016 Tarihli ve 6087-4 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/1/2016 Tarihli ve 6087-5 Sayılı Kararı

 YARGI BÖLÜMÜ

 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2015/40, K: 2016/5 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker