Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 30.01.2016

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’a, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet SARI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema RAMAZANOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

––  Karayolu Yapımı Amaçlı Kamulaştırmalarda Hazine Taşınmazlarının Trampası Hakkında Yönetmelik

GENELGE

—  2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun Uygulanması ile İlgili Maliye Bakanlığı Genelgesi (Sıra No: 5)

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/2)

––  İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

–  Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/01 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/02 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/03 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/04 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/05 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/06 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/07 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/08 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/09 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/10 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/01/2016 Tarihli ve 6088 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/01/2016 Tarihli ve 6089 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker