Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 14.11.2015

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/8181   Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’nin Kuruluşu, Yönetimi ve İşleyişine Dair Mutabakat Muhtırası’na İştirakine İlişkin Katılım Belgesi’nin Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

2015/8186   Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’nin Fonksiyonel İlişkisi Hakkındaki Mutabakat Muhtırası’na İştirakine İlişkin Katılım Belgesi’nin Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

—  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

—  Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/72 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/73 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/74 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/77 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/78 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/79 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/80 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/81 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/82 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/84 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/56 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/57 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/58 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/59 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/60 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/61 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/62 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker