Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 08.01.2014

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

—  Ekonomi, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

—  Bitlis Eren Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—  2013 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2013 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/123 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/124 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/125 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/126 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/127 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/128 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/129 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/130 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/131 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/132 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/133 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker