Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 18.07.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5037  Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanına İlave Edilmesi Hakkında Karar

2013/5100  Ulus Tarihi Kent Merkezinde Yapılacak Yenileme Alanı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Sağlık Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

—   Gümrük ve Ticaret ile Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

—   Ankara İl Müftülüğüne Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefail HIZLI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

2013/4795  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilât Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik

—   Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği

—   İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

—   Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Çevresi İlmi Şahsiyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Çevresi Vakıf Müesseseleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Çukurova Üniversitesi Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/7/2013 Tarihli ve 5423 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/82, K: 2012/150 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/13 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/239 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/338 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/521 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/726 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/1137 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker