Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 20.12.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2012/4000      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1’in Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3948      Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3979      Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3980      Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3998      Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2012/4008      Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/4009      Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2012/4014      Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/4015      Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Yürütülen Yeşil Alan ve Yol Çalışmaları Kapsamında Şahinbey Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/4017      6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Uygulanmasından Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/4026      2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

—  Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)

—  Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gediz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 4)

—  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/184 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/185 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/186 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/187 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/188 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/189 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/190 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/191 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/192 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker