Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 23.11.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

—  Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—  2012 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2012 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/164 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/165 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/166 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/167 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/168 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/169 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker