Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 02.11.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3782 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3819 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2012-2013-2014 Yılları İçin Kültür Alanında Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

2012/3828 Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu VIII. Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3781  3083 Sayılı Kanunla Uygulama Alanı İlan Edilen; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Çamlıdere Bucağı, Mutluca Köyü, Uzunköy Bağlısının Ana Köyden Ayrılarak Aynı Adla Bağımsız Köy Olması ile Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Merkez Bucağına Bağlı Dağgören Köyünün Birecik İlçesi, Merkez Bucağına Bağlanmasına Dair Karar

2012/3815  Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3816  Melikşah Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3817 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsünün Adının Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3818  Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsünün Adının Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker