Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 24.10.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3838    Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2012/3846    6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

—   Gençlik ve Spor ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

—   Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜ

—   İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

—   Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10: Seyyar Yangın Söndürücünün EN 3-7’ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-10) (No: MSG-MS-2012/28)

—   Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı ile İlgili Tebliğ (TS EN 60708) (No: MSG-MS-2012/29)

—   Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı Cıvatalar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 10642) (No: MSG-MS-2012/30)

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2000/44)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/70)

—   3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/68)

—   Veteriner Biyolojik Ürünlerin İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/37)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/69)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/156 Sayılı Kararı—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/157 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/158 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/159 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/160 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker