Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 10.09.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3580   Malatya İli, Doğanşehir İlçesinde Tesis Edilecek Sancar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali-Doğanşehir DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3581   Malatya İli, Doğanşehir İlçesinde Tesis Edilecek Sancar Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3587   2012 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

2012/3605   Sivas İli, Koyulhisar İlçesinde Tesis Edilecek Olan Ekinözü I-II  Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3611   Arazi Toplulaştırılması Yapılmasına İlişkin Kararnamenin Eki Listede Yer Alan Konya İli, Meram İlçesi, Hatunsaray Beldesine İlişkin Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2012/3615   Milli Eğitim Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/3618   Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

2012/3620   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

2012/3638   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülteler Kurulması Hakkında Karar

2012/3639   Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Selçuklu Tıp  Fakültesinin Adının Tıp Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3640   Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Ziraat  Fakültesinin Adının Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3641   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Su Ürünleri Fakültesinin Adının Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3643   Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İnebolu Su Ürünleri Fakültesinin Adının Su Ürünleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3644   Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Yetkili Makamları Arasında Karapara Aklama veya Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat  Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2012/3648   Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Bursa, İstanbul ve İzmir İllerinde Birer Adet Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2012/3665    Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/3671    Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3672    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malezya Merkez Bankası Arasında Karapara  Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2012/3673   Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat  Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2012/3674    Batman İli, Beşiri İlçesi, Merkez Bucağı, Örmegöze Köyü, Karatepe Bağlısının, Ana Köyden Ayrılarak, Aynı Adla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker