Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 08.09.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3523    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3565   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’de Yapılacak Anadolu Şahini-2012 Tatbikatı Sırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Hakkında Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3678    Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3263   Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı Tarafından İstanbul İlinde Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3512  İÇDAŞ Demir Çelik Fabrikası Gümrük Kapısının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2012/3514   Şırnak İli, Silopi İlçesinde Tesis Edilecek Silopi Termik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3527  Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

2012/3533   Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar

2012/3534  “Silvan I. Merhale (GAP) Projesi” Kapsamındaki Silvan Barajı İletim Kanalı 2. Kısım (Silvan Tüneli) İnşaatının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3536  Antalya İli, Manavgat ve Serik İlçelerinde Tesis Edilecek Zincirli Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3537   Sivas ve Erzincan İl Sınırları İçerisinde  Tesis Edilecek Olan Çobanlı Hidroelektrik Santraline Ait Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3538   Bazı Yerlerin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

2012/3539   Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/3548   Giresun İli, Dereli İlçesinde Tesis Edilecek Angutlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3549   Nevşehir İli, Merkez ve Gülşehir İlçelerinde  Tesis Edilecek Tuzköy Hidroelektrik Santrali Projesini, Ulusal Elektrik Sistemine Bağlayacak Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3562   Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

2012/3572   Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarına Verilen Geliştirme Ödeneğinin 14/7/2013 Tarihine Kadar  Uzatılması Hakkında Karar

2012/3573   İstanbul İlinde Bulunan Bazı Alanlarda Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin Karar

2012/3574    Bazı Alanların Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar

2012/3579   Çankırı İli, Merkez ve Kızılırmak İlçelerinde Tesis Edilecek Tımarlı Hidroelektrik Santrali ile Çankırı TM-Bayan KÖK-Bayat KÖK-Çorum II TM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3595  Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

—   Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

2012/3682  Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik

—  Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418)

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker