Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar
Makaleler
DERNEK KURULUŞU, DERNEK ZORUNLU ORGANLARI, DERNEK GENEL KURULU VE DERNEKLERE İŞİLKİN DİĞER HUSUSLAR
Devamını oku...
 
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI

Devamını oku...
 
REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL

Devamını oku...
 
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİNDE UZLAŞMA MÜESSESESİ

Devamını oku...
 
VAKIFLARDA ORGANLARIN OLUŞUMU VE YETKİLERİ İLE VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MALVARLIĞININ NE OLACAĞI HUSUSU

Devamını oku...
 
İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNALAR İÇİN GEÇİCİ SU VE ELEKTRİK ABONELİĞİ

Devamını oku...
 
GEÇİCİ ELEKTRİK VE SU ABONELİĞİ

Devamını oku...
 
YAPI KULLANMA İZNİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU İZNİN ALINMAMASI HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER

Devamını oku...
 
TAPU KAYITLARININ TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU

Devamını oku...
 
KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İHALELERE KARŞI BAŞVURULABİLECEK İTİRAZ YOLLARI

Devamını oku...
 
VERGİ USUL KANUNU’NDA DÜZENLENEN BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLEMEK VEYA BU BELGELERİ KULLANMAK SUÇU

Devamını oku...
 
TELEKOMÜNİKASYON YOLU İLE YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

Devamını oku...
 
ZORLA GETİRME (İHZAR), YAKALAMA VE KAÇAKLIK KARARLARI
Devamını oku...
 
BİR KORUMA TEDBİRİ ÇEŞİDİ OLARAK ARAMA VE AVUKATLIK MESLEĞİ BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ DURUMLAR

Devamını oku...
 
FAYDASIZ SAHTECİLİK VE ALDATMA KABİLİYETİ

Devamını oku...
 
HAKARET SUÇUNDA MAĞDURUN BELİRLENMESİ - MATUFİYET
Devamını oku...
 
ZİMMET SUÇU

Devamını oku...
 
DOLANDIRICILIK SUÇU VE NİTELİKLİ HALLERİ
Devamını oku...
 
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI

Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE TÜRK CEZA KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE BASIN KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
3. YARGI PAKETİ İLE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamını oku...
 
  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  Sonraki 
  •  Son 


Sayfa 1 / 2
free poker

Güncel Mevzuat 17.02.2016